UNS: Osnovano samoregulatorno telo za oglašavanje

U Srbiji je prvi put osnovano samoregulatorno telo u oblasti oglašavanja, koje će, po rečima izvršne direktorke Nacionalne asocijacija za etičke standarde u oglašavanju (NAESO) Jelene Ivanović, pomagati potrošačima, medijima, oglašivačima i agencijama.

Ivanović je za UNS rekla da će NAESO pružati stručne savete i tumačenja u vezi sa primenom Kodeksa marketinških komunikacija, proveravati pritužbe na račun oglasnih poruka i kampanja i organizovati edukativne programe namenjene profesionalcima.

„Kodeks se odnosi na sve vrste medija, što znači da će NAESO svojim radom doprineti i razvoju i uredjenju medijske industrije“, navela je Ivanović, a prenosi UNS.

Ona je rekla da je NAESO nezavisno, nevladino i neprofitno udruženje, a njegovim osnivanjem Srbija se našla na listi više od 20 zemalja koje imaju svoja nacionalna samoregulatorna tela u oblasti oglašavanja.

Članovi NAESO su punopravni – svako pravno lice koje se bavi marketinškom komunikacijom (agencije, oglašivači, izdavači…) i pridruženi – udruženja i druge neprofitne organizacije.

„Potpisivanje pisma o nameri je prvi korak u procesu učlanjenja, a skupština održana 11. aprila okupila je predstavnike kompanija i udruženja uključenih u kreiranje samoregulatornog mehanizma u Srbiji“, rekla je Ivanović.

Ove godine planirano je formiranje organa NAESO i pravilnika o radu, organizovanje edukativnih treninga o samoregulaciji, kao i njihovo prijavljivanje za članstvo u Evropskoj alijansi za standarde u oglašavanju (EASA), navela je ona.

(Beta)

Napišite komentar