Sećanje na Šopena (video)

Na današnji dan, 1. marta 1810. godine, rođen je Frederik Šopen, najznačajniji poljski kompozitor, nacionalni romantičar.

Pošto je 1830. napustio domovinu radi koncertiranja u inostranstvu, nastanio se u Parizu, gde je ostao do smrti. Sahranjen je u Parizu, ali mu je srce ostalo u Poljskoj…

Pripadao je krugu pariske društvene i kulturne elite i poljskih političkih emigranata, što je uticalo na njegovo umetničko i idejno formiranje.

Komponovao je u narodnom duhu, gotovo isključivo klavirsku muziku koju je obogatio novim izražajnim sredstvima, naročito u pogledu harmonije i pijanističke tehnike.

Dela: dva koncerta za klavir i orkestar, etide, mazurke, prelidi, nokturni, valceri, poloneze, balade, skerca i dr.

Ostavite komentar