Vic trenutka

Šta označava broj 666? Zlo i đavola!

A šta je 666 999? I zlo, i naopako!

Šta je 999? Đavo i po!

A šta je 665? Do đavola!

Napomena: Upotrebite dugme Refresh kako biste videli novi vic.