najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Ko je zadovoljniji seksualnim životom?

Jedna od čestih tema za razmišljanje pripadnika oba pola bez sumnje je zadovoljstvo seksualnim životom. Kako bi se došlo do nekih konkretnijih odgovora, sprovedeno je istraživanje na Univerzitetu u Čikagu koje je obuhvatilo 13.882 žena i 13.618 muškaraca širom sveta.

Istraživanje je vršeno tako što su ispitanici popunjavali tri vrste anketa:

 • ocenjivanje telesnog i emotivnog zadovoljstva u seksualnim odnosima
 • izražavanje zadovoljstva seksualnim zdravljem i funkcionisanjem polnih organa
 • određivanje značaja koji seksualni odnosi imaju u njihovim životima

Prvi deo istraživanja

Ovaj deo istraživanja tražio je od ispitanika da se izjasne o svom telesnom i emotivnom zadovoljstvu tokom seksualnih odnosa.

Drugi deo istraživanja obuhvatao je sledeća pitanja:

 • Koliko ste, generalno, zadovoljni svojim životom u celini (fizički, društveno, na porodičnom i poslovnom planu)?
 • Koliko ste fizički uživali u vezi sa svojim partnerom tokom proteklih 12 meseci?
 • Koliko ste bili zadovoljni vezom sa svojim partnerom u emotivnom smislu tokom proteklih 12 meseci?
 • Kada biste ostatak svog života morali da provedete sa istim stanjem svog seksualnog zdravlja kao što je trenutno, kako biste se osećali povodom toga?

Kao dodatak drugom delu, od ispitanika je traženo i da daju svoje lično mišljenje kada su u pitanju sledeće izjave, odnosno da kažu da li se slažu sa njima ili ne:

 • Što su ljudi stariji, to su manje željni seksa.
 • Pravi muškarac je uvek spreman za seks.
 • Žene uspešnije kontrolišu svoje seksualne nagone.
 • Žene su u obavezi da uvek ispune seksualne želje svog partnera.

Na osnovu rezultata istraživanja, sve zemlje su podeljene u tri grupe, i to po sledećim kriterijumima:

 • zemlje u kojima su ispitanici svoje seksualno zadovoljstvo ocenili najvećim ocenama
 • zemlje gde stanovnici najveći značaj pridaju seksu kao samom fizičkom činu
 • zemlje koje su prošle istraživanje sa najnižim ocenama

Posle završetka istraživanja, došlo se, između ostalog, do određenih zapažanja.

Bez obzira na to u kom delu sveta žive, muškarci su generalno ocenili svoju seksualnu dobrobit višom ocenom nego žene. Žene su u svakoj od gorepomenutih kategorija ocenile sebe nižom ocenom od muškaraca. To znači da su muškarci zadovoljniji svojim seksualnim životom nego žene.

Istraživanje je otkrilo i da su ispitanici koji su ocenili svoje zdravlje kao dobro i svoj seksualni život ocenili kao bolji u odnosu na ostale ispitanike. Takođe, kada je o seksualnom životu reč, ljudima je mnogo bitnije zdravlje, bez obzira na godine.

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike