Prevremeni porođaj – faktori rizika

U žurnalu „Obstetrics & Gynecology“ objavljeni su rezultati studije koja navodi da postoji veliki rizik od prevremenog porođaja kod žena koje su se i same prevremeno rodile.

Foto: Drwdowin/Pixabay.com

Foto: Drwdowin/Pixabay.com

Dr Arijana Buave, sa Pedijatrije Kanadskog univerziteta, navodi da je praćena novorođenčad rođena pre 36. nedelje trudnoće i odojčad rođena u terminu. Istraživači su posmatrali 554 žene rođene pre 32. nedelje trudnoće i 16.714 rođene u terminu, i to u perodu od 1976. do 1996. godine.

Među ženama rođenim pre 32. nedelje trudnoće, 2.4% njih porodilo se najmanje jednom pre vremena, a od žena rođenih između 32. i 36. nedelje, ukupno 1.8% porodilo se prevremeno, dok se od žena rođenih u terminu, svega 1,2% bar jedanput porodilo pre vremena.

Uključujući težinu trudnica i komplikacije trudnoće, rezultati su sledeći:

  • rizik za prvo dete kod trudnice rođene pre 32. nedelje povećava se 1,6 puta u odnosu na porodilje u redovnom terminu
  • pre 37. nedelje, rizik za prevremeni porođaj je 1,41 veći u odnosu na porodilje u terminu

Autori navode da do prevremenog porođaja može doći zbog pojave hipertenzije i dijabetesa, a to je nezavisno kod svake žene.

Stopa prevremenog porođaja u porastu je u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi – u Kanadi je 7,7% rođenih pre 37. nedelje, a u SAD-u 12%.

Istraživanja su pokazala da postoji povezanost majčine kilaže sa dijabetesom i hipertenzivnim rizikom (simptomi i znaci akutnog oštećenja srca, mozga, bubrega ili oka). To stanje iziskuje brzo sniženje krvnog pritiska da bi se sprečilo ili smanjilo oštećenje navedenih organa i hipertenzivnog sindroma u trudnoći.

Ranija istraživanja pokazala su da žene rođene prevremeno imaju veći rizik od hipertenzije i gestacionog dijabetesa, koji se javlja u trudnoći i koji se obično povlači 6 nedelja nakon porođaja, a kod 20-50% žena sa ovim oboljenjem, kasnije u životu javlja se dijabetes tipa 2.

Zaključak je da prevremeni porođaj predstavlja određen rizik i da sve žene sa povećanim rizikom od prevremenog porođaja (po bilo kom osnovu) treba da budu svesne eventualnih opasnosti. Zato im treba omogućiti detaljnije praćenje zdravstvenog stanja tokom trudnoće.

Ostavite komentar

Ostavite komentar