Prevremeni porođaj – faktori rizika

Foto: Drwdowin/Pixabay.com

U žurnalu “Obstetrics & Gynecology” objavljeni su rezultati studije koja navodi da postoji veliki rizik od prevremenog porođaja kod žena koje su se i same prevremeno rodile.

Dr Arijana Buave, sa Pedijatrije Kanadskog univerziteta, navodi da je praćena novorođenčad rođena pre 36. nedelje trudnoće i odojčad rođena u terminu. Istraživači su posmatrali 554 žene rođene pre 32. nedelje trudnoće i 16.714 rođene u terminu, i to u perodu od 1976. do 1996. godine.

Među ženama rođenim pre 32. nedelje trudnoće, 2.4% njih porodilo se najmanje jednom pre vremena, a od žena rođenih između 32. i 36. nedelje, ukupno 1.8% porodilo se prevremeno, dok se od žena rođenih u terminu, svega 1,2% bar jedanput porodilo pre vremena.

Uključujući težinu trudnica i komplikacije trudnoće, rezultati su sledeći:

  • rizik za prvo dete kod trudnice rođene pre 32. nedelje povećava se 1,6 puta u odnosu na porodilje u redovnom terminu
  • pre 37. nedelje, rizik za prevremeni porođaj je 1,41 veći u odnosu na porodilje u terminu

Autori navode da do prevremenog porođaja može doći zbog pojave hipertenzije i dijabetesa, a to je nezavisno kod svake žene.

Stopa prevremenog porođaja u porastu je u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi – u Kanadi je 7,7% rođenih pre 37. nedelje, a u SAD-u 12%.

Istraživanja su pokazala da postoji povezanost majčine kilaže sa dijabetesom i hipertenzivnim rizikom (simptomi i znaci akutnog oštećenja srca, mozga, bubrega ili oka). To stanje iziskuje brzo sniženje krvnog pritiska da bi se sprečilo ili smanjilo oštećenje navedenih organa i hipertenzivnog sindroma u trudnoći.

Ranija istraživanja pokazala su da žene rođene prevremeno imaju veći rizik od hipertenzije i gestacionog dijabetesa, koji se javlja u trudnoći i koji se obično povlači 6 nedelja nakon porođaja, a kod 20-50% žena sa ovim oboljenjem, kasnije u životu javlja se dijabetes tipa 2.

Zaključak je da prevremeni porođaj predstavlja određen rizik i da sve žene sa povećanim rizikom od prevremenog porođaja (po bilo kom osnovu) treba da budu svesne eventualnih opasnosti. Zato im treba omogućiti detaljnije praćenje zdravstvenog stanja tokom trudnoće.

Ostavite komentar