U trendu

Putno i zdravstveno osiguranje

Prilikom predavanja dokumenata potrebnih za izdavanje vize kod mnogih ambasada neophodna je i polisa putničkog i zdravstvenog osiguranja. Taj dokument možete pribaviti u svakoj osiguravajućoj kući. On vam omogućava pokrivanje troškova lečenja i bolničkog smeštaja u zemlji u kojoj se nalazite do određene novčane sume, to jest do sume na koju ste i sklopili osiguranje, odnosno osiguranje prtljaga koji nosite na put.
Kada putujete preko turističke agencije, usluge putničkog i zdravstvenog osiguranja obezbeđuje vam sama agencija posredstvom osiguravajuće kuće s kojom je sklopila poslovni aranžman. Cena osiguranja navedena je u programu putovanja i predstavlja njegov sastavni deo. Iznos koji ćete platiti za osiguranje zavisi od zemlje u koju putujete, kao i od dužine turističkog aranžmana. Cene se razlikuju i u zavisnosti od toga da li osiguranje zaključujete individualno ili se vrši grupno osiguranje, koje najčešće nudi agencija u slučaju turističkih aranžmana i koje je najčešće povoljnije.
Prema opštim uslovima osiguranja, osiguranje mogu zaključiti sve osobe ili grupe lica starijih od šest meseci i mlađih od 80 godina. Osobe mlađe od šest meseci i starije od 80 godina mogu se osigurati uz plaćanje uvećane premije osiguranja. Iznos naknade i vrednost medicinskih usluga ne mogu biti veći od maksimalne sume koja je ugovorena na polisi u toku ugovorenog perioda.
Koje sve usluge i troškove vam pokriva putno i zdravstveno osiguranje? Te usluge, u zavisnosti od osiguravača, to jest osiguravajućeg društva, mogu da se podele u tri kategorije:

  • Zdravstvena asistencija

U slučaju iznenadne bolesti ili povrede ona vam garantuje pokriće troškova ambulantnog lečenja, nabavku lekova i medicinskog materijala, prevoz do najbliže zdravstvene ustanove, bolničko lečenje, prevoz u zemlju, stomatološke usluge do određenog iznosa i druge troškove vezane za iznenadnu bolest ili povredu.

  • Putnička asistencija

Ona se odnosi na usluge vezane za gubitak ili kašnjenje prtljaga, krađu ili gubljenje dokumenata, nezgodu na putu, administrativnu pomoć, pronalaženje ili preusmeravanje prtljaga, korišćenje prevodioca u slučaju hitnosti…

  • Pravna asistencija

Pravna pomoć vezana je za odgovornost osiguranika nastalu u inostranstvu, novčanu pomoć u slučaju razbojništva, kao i pozajmicu u slučaju plaćanja advokata ili kaucije.
Putnik treba da obrati pažnju na sledeće:

  • Početak osiguranja

Osiguranje traje od dana kada je to na polisi i navedeno kao početak osiguranja, ali ne pre nego što se plati premija osiguranja, odnosno ne pređe granica zemlje ili teritorije na kojoj važi osiguranje.

  • Trajanje osiguranja

Ugovor o osiguranju zaključuje se na određeno vreme. U toku ugovorenog perioda polisa se može koristiti za jedno ili više putovanja, ali ne duže od perioda navedenog u ugovoru. Ukoliko se osiguranje ostvaruje na osnovu platnih kartica poslovnih banaka, ono je ograničeno rokom važenja platne kartice, ali ne može biti duže od dve godine.
Takođe, morate obratiti pažnju na to šta su opšta isključenja i ograničenja vezana za polisu osiguranja, to jest koji slučajevi nisu pokriveni osiguranjem. Dobro pročitajte način na koji se vrši prijava osiguranog slučaja, kao i način postupanja i vaše obaveze u tim slučajevima. Pored toga, proverite šta sve nije obuhvaćeno u slučaju putnog osiguranja i šta ne spada u tu kategoriju, to jest šta nije obuhvaćeno osiguranjem. Tu najčešće spadaju: novac, kreditne kartice, putne isprave, kamere, mobilni telefoni, fotoaparati, nakit…
Šta je sve obuhvaćeno putničkim i zdravstvenim osiguranjem i koliko to košta zavisi od osiguravajuće kuće. Ono šta vi treba da uradite, bilo da se osiguravate za putovanje individualno ili preko turističke agencije, jeste da pročitate uslove osiguranja. Ti uslovi se mogu dobiti u samoj osiguravajućoj kući, ili kod predstavnika turističke agencije, gde će vam dati na uvid uslove one osiguravajuće kuće s kojom je sklopljen poslovni aranžman, ili, što je ponekad najlakše, pronađite taj dokument na internetu. On je sigurno objavljen na sajtu osiguravajućeg društva ili na sajtu turističke agencije.
Korisni linkovi

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar