Direktori policija sa balkanske rute razgovarali o boljoj kontroli migranata

Makedonija, Srbija, Hrvatska, Slovenija i Austrija dogovorile su se danas da neće dozvoliti ulazak preko granice migrantima koji nemaju putna dokumenta ili imaju falsifikivane isprave i daju pogrešne podatke o identitetu.
To je dogovoreno u Skoplju na sastanku direktora policija i šefova graničnih službi pet zemalja sa takozvane migrantske rute.

Direktori policija su ocenili da je blagovremena razmena informacija o dešavanjima duž migrantske rute, kao i uvodjenje novih mera i procedura sa odgovarajućim rokom za primenu, ključno za izbegavanje napetih saituacija na granicama i efikasno upravljanje migracijskim tokovima, kao i borbu pritiv krijumčarenja migranata.

Sada je više nego ikada potreban zajednički koordiniran i usaglašen pristup svih zemalja duž zapadnobalkanske rute radi nošenja sa migrantskom krizom, navodi se u saopštenju sa sastanka direktora policija i šefova graničnih službi Makedonije, Srbiije, Hrvatske, Slovenije i Auistrije.

Direktori policija pet zemalja su se dogovorili da će biti učinjeni napori za standardizaciju registracije migranata i da se uspostave jasni zajednički krterijumi koje migranti treba da ispunjavaju za kretanje duž balkanske rute.

Zato, kako su rekli, treba da usaglase standarde registracijskih metoda i postupaka, a to uključuje pripremu standardnih dokumenata koje treba da izdaju sve strane, unošenje ličnih podataka u nacionalne baze podataka i razmena tih podataka medju policijama.

Vršilac dužnosti direktora policije Srbije Vladimir Rebić ocenio je da će jedinstveni sistem doprineti boljoj kontroli granica i sprečavanju zloupotrebe trase.”Dosledno sprovodjenje registracije omogućiće efikasniju klasifikaciju osoba koje imaju potrebu za medjunarodnom zaštitom, u odnosu na takozvane ‘ekonomske migrante’, i time će se olakšati njihov prolazak kroz zemlje na balkanskoj ruti”, rekao je Rebić, prenelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Na sastankuje ocenjeno i da rasporedjivanje policija evropskih zemalja na makedonsko-grčkoj granici daje pozitivne rezultate i da predstavlja snažnu poruku da su te zemlje odlučne da se zajednički bore protiv migrantske krize, navodi se u zajedničkom saopštenju.

(Beta)

Ostavite komentar