Vic trenutka

Razgovaraju pacijent i doktor. Doktor kaže:

Imam jednu lošu i jednu dobru vest. Dobra vest je da imate još 24 časa života.

A koja je loša? - upita pacijent.

Loša vest je da sam zaboravio da vam to kažem juče - odgovori doktor.

Napomena: Upotrebite dugme Refresh kako biste videli novi vic.