U trendu

Šta posle poplava?

Ma koliko izgledalo strašno kada voda poplavi naselja, nije sve prošlo ni kada se voda povuče. Posle poplava, vrebaju mnoge opasnosti kojih se treba čuvati i preduzeti mere da ne bi došlo do epidemija i drugih komplikacija.

Smernice

Uputstva koja daju zvanične institucije i državni organi treba poštovati, pa podsećamo na neka od najvažnijih.`

Treba slušati vesti kako bi se saznalo da li je voda iz vodovoda za piće i ako nije, kada će biti. Treba sačekati sve mere za čišćenje vodovoda i provere kvaliteta vode.

Treba izbegavati barice posle poplavnih voda, jer mogu biti „pod električnim naponom“ usled podzemnih električnih vodova ili oborenih kablova dalekovoda. Ako su kablovi vidljivi, to treba prijaviti nadležnim organima.

Poplavne vode mogu biti zagađene: otrovnim hemikalijama, prljavim uljem, benzinom, fekalijama iz kanalizacije ili od uginulih životinja.

Izbegavajte kretanje kroz mutnu vodu, kako pešice tako i automobilima. Ispod površine poplavnih voda mogu biti razni šiljati predmeti ili oštećenja kolovoza sklona urušavanju, čak i vrlo duboke rupe.

Povratak kući treba preduzeti tek kada lokalne vlasti potvrde da je sigurno.

Ostanite uz bilo koju zgradu ako ste okruženi poplavnim vodama i krećite se pored zgrade ili čvrstih zidova, kako biste imali čvrst oslonac.

Budite oprezni prilikom ulaska u kuće ili zgrade, jer može biti skrivenih opasnosti: slabi zidovi ili krovovi, odnosno nepouzdani temelji ili podovi.

Posle polave je potrebno čišćenja septičkih jama i ispiranje oštećenih kanalizacionih sistema. Oštećeni kanalizacijski sistemi mogu biti ozbiljna opasnost po zdravlje.

Očistite i dezinfikujte sve što je bilo mokro. Mulj od poplavnih voda može sadržati kanalizacione vode i druge hemikalije.

Oporavljanje od poplava

Prvi koraci: vaš dom je bio potopljen, ali, iako se voda povukla, nije sve gotovo – u susedstvu još negde ima vode i ima još skrivenih opasnosti.

Snabdevanje vodom i hranom još neko vreme neće biti „normalno“, pa je poželjno imati zalihe.

Čuvajte zdravlje!

Ličnoj higijeni treba posvetiti ozbiljnu pažnju. Uz to, dobro operite i dezinfikujte odeću, obuću i posteljinu.

Poplava može uzrokovati emocionalni stres i fizički premor. Morate paziti i na sebe i na porodicu. Ljudi se često ne brinu o zdravlju u želji da što pre sve očiste i poprave.

Odmarajte se često, dobro jedite i pijte tečnost. Pijte samo proverenu ili flaširanu vodu dok se situacija ne „sredi“.

Držite se određenog plana rada i radite jednu po jednu aktivnost, jer ne možete odjednom sve bez reda. Postoje bitne, nebitne i hitne stvari.

Podelite svoje brige sa drugima i potražite pomoć ako se osećate loše. Ponekad je nekome potrebna stručna pomoć u vidu emocionalne podrške.

Vodite računa o tome da se posle poplava mogu pojaviti razne zarazne bolesti, pa prilikom prvih simptoma potražite pomoć lekara.

Posle poplava mogu se desiti najezde glodara, komaraca ili drugih insekata koji mogu prenositi i neke infektivne bolesti, pa zato potražite sredstva za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju na vreme, odnosno preduzmite preventivne mere na vreme.

Čuvajte se sunca, ali i hladnoće, jer ljudi zauzeti saniranjem posledica usled poplava mogu „izgoreti“ na suncu ili se prehladiti u vodi ili na hladnom.

Ako negde putujete?

Prilazni putevi još mogu biti zatvoreni, oštećeni ili neprohodni usled radova, pa ćete verovatno morati da koristite zaobilazne i alternativne puteve.

Slušajte vesti pre puta kako biste znali kojim putem se može ići.

Ostanite na čvrstom tlu. Voda koja teče, dubine veće od 35 cm, može vas oboriti s nogu.

Poplave mogu napraviti velike promene, tako da se možete dezorijentisati i na poznatim mestima.

Podzemne vode i poplavne vode nagrizaju kolovoz, trotoar, staze i šetališta i mogu praviti nanose tamo gde ih nije bilo.

Izbegavajte hodanje ili vožnju kroz vodu, jer nikad ne znate kolika je dubina ili brzina bujice. Kritični su podvožnjaci, gde se ne zna dubina vode.

Idite na sigurno, jer se poplavni talas nekada može vratiti veoma brzo.

Ako vas voda zarobi u automobilu, a automobil se ugasi i neće da upali, brzo izađite i nađite sigurno mesto na uzvišenom zemljištu.

Čišćenje i popravka kuće i stana

Isključite struju na glavnom prekidaču ili razvodnoj kutiji sa osiguračima. To uradite čak i ako još nema struje u mestu ili ulici.

Struju ćete „pustiti“ u kuću kada ona bude „spremna“ za to. Pre toga, proverite sve vodove, potrošače i utičnice i vidite da negde nema vode, vlage ili kratkog spoja. Ukoliko niste stručni za elektroinstalacije, nađite kvalifikovanog električara da vam izvrši popravke.

Učinite sve da vaš dom postane siguran za vas i vaše ukućane, naročito za decu.

Zaštitite svoj stan i stvari u njemu od daljeg propadanja i oštećenja.

Proverite šta možete da nadoknadite od osiguranja i koje su zakonske mogućnosti da se na vreme prijavite za pomoć ili donacije.

Vodite računa kako uključujete struju, plin ili vodu, ili kako otkloniti probleme.

Dobro očistite aparate, nameštaj, podove i druge predmete pre upotrebe.

Ako je potrebno, zovite stručne službe za ispumpavanje vode.

Vodite računa o uginulim životinjama. Nepoljoprivredna domaćinstva mogu imati problema sa uginulim mačkama, psima, miševima ili pticama.

Dobijanje pomoći

Crveni krst i druge humanitarne organizacije mogu vam pružiti pomoć u vidu sredstava za čišćenje i potrošnog materijala.

Slušajte informacije o pomoći koju mogu organizovati opštine ili druge organizacije.

Ako angažujete ljude ili firmu za čišćenje i popravku, proverite ih da biste bili sigurni da su kvalifikovani za obavljanje tog posla.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike