Moguće smanjenje rizika poslovanja u Srbiji

Bonitetna kuća Dan i Bredstrit (Dun & Bradstreet) danas je saopštila da i dalje svrstava Srbiju u grupu zemalja sa visokim rizikom poslovanja, ali sa pozitivnim trendom koji ukazuje na mogućnosti smanjenja rizika.

U februarskom izveštaju, u kome analiziraju najavljene izbore u Srbiji, D&B analitičari ocenjuju da  bi novi izborni mandat Srpske napredne stranke (SNS) bio pozitivan za Srbiju.

“Sadašnja vlada je postigla solidan napredak od dolaska na vlast: rešavanje problema Kosova, pozicioniranje Srbije na putu ka članstvu u EU, a od 2014. godine i suočavanje sa ozbiljnim strukturalnim ekonomskim problemima u zemlji”, piše u izveštaju te najveće bonitetske kuće u svetu.

Navodi se da pozitivnom trendu Srbije doprinose i napori vlade da se reše ključni problemi u poslovnom okruženju, priprema se novi zakon o investicijama, a pojednostavljen je i proces izdavanja gradjevinskih dozvola.

“Prošle godine smanjeni su troškovi podnošenja zahteva za gradjevinsku dozvolu, a uveden je i novi Zakon o planiranju i izgradnji koji ima za cilj da skrati vreme čekanja za dobijanje dozvole do 28 dana i da bolje reguliše odnose izmedju državnih organa i lokalne samouprave”, piše u izveštaju.

Kako ocenjuju, najnovijom promenom trebalo bi da se smanji i broj potrebnih procedura za dobijanje dozvole, ali postupak nije u potpunosti uskladjen, jer je vlada uvela dodatne korake u procesu sertifikacije.

Rejting dodeljen nekoj državi ukazuje na rizik poslovanja u toj zemlji i daje informaciju o isplativosti potencijalnih investicija. Pokazatelji koje D&B koristi u odredjivaju rizika države su: politički, poslovni rizik, makroekonomski i spoljni rizik.

Ovog meseca rizik je povećan Republici Trinidad i Tobago, a smanjen Rumuniji i Namibiji.

(Beta)

Ostavite komentar